سونوگرافی

ارائه دهنده کلیه خدمات سونوگرافی:
کلیه سونوگرافی های عمومی و داپلر رنگی
کلیه نمونه برداری های پستان تحت گاید سونوگرافی و استریوتاکسی
کلیه سونوگرافی های بارداری، سلامت و غربالگری، سه بعدی و چهاربعدی جنین
سونوهیستروگرافی(سونو در آب)
سونوگرافی سه بعدی و رنگی داخلی (واژینال)