ماموگرافی

  • ماموگرافی غربالگری، تشخیصی تخصصی و نماهای بزرگنمایی
  • Screening and diagnostic mammography , magnification views

انجام ماموگرافی جهت خانمهایی که با لمس توده یا سایر علائم مربوط به پستان مراجعه کرده اند به عنوان وسیله تشخیصی و در تمام خانمهای بالای چهل سال به طور سالانه به عنوان وسیله غربالگری سرطان پستان توصیه می شود.

کلیه نماهای غربالگری و تخصصی در کلینیک صبا توسط دستگاه هلیانتوس شرکت متال ترونیکا ایتالیایی تحت کنترل کیفی منظم انجام و توسط مجرب ترین رادیولوژیستها بطور فوق تخصصی بررسی و بدون تاخیر گزارش می شود.

انجام ماموگرافی و سونوگرافی تکمیلی جهت خانمها با بافت پستان متراکم در مرکز واحد دقت و سرعت تشخیص را بهبود می بخشد.